Ateliér Chronogram

Chronogram je architektonický ateliér, ktorý sa intenzívne venuje širokému spektru pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Máme radi pamiatky a tak sa k nim aj správame. Našu družinu metodicky vedie skúsený architekt Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. a pamiatkový statik, autorizovaný inžinier Lukáš Kramarčík. Ďalšou súčasťou sú šikovné mladé tváre – architekti Lukáš Vasko, Ondrej Jobus, Zuzana Schmidt, statik inžinier Tomáš Feherpataky a stavebný inžinier Marek Fedor.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD

vedúci ateliéru, hlavný architekt

Lukáš Vasko

architekt

Ondrej Jobus

architekt

Lukáš Kramarčík

statik

Služby